O nás

Ústav biochemie v roce 2019

Ústav biochemie je moderní stále se rozvíjející pracoviště zajišťující výzkum a výuku v biochemickém a biotechnologickém  směru. Biochemie patří mezi jeden z nejstarších oborů Přírodovědecké fakulty. První biochemický ústav, jako součást chemického oboru fakulty, vznikl v roce 1948 pod vedením prof. V. Morávka a od roku 1962 se vyčlenila samostatná katedra biochemie, od roku 2006 poté Ústav biochemie. Ve vedení se postupně vystřídali doc. L. Skurský, prof. L. Macholán, prof. V. Dadák, doc. P. Zbořil, prof. V. Mikeš a doc. M. Mandl. V současné době Ústav biochemie tvoří devět výzkumných týmů zajišťujících výuku a vědeckou výchovu studentů na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni.

Biochemie se zabývá studiem života na úrovni struktury a aktivity molekul, kdy se snaží nalézt odpovědi na otázky týkající se buněčné regulace jednotlivých procesů zahrnujících studium funkce a struktury jednotlivých buněčných proteinů. Biochemie a její výzkumné přístupy hrají zásadní roli v řešení problémů týkajících se mikrobiologie, buněčné biologie anebo biomedicíny.

Pedagogická činnost je založena na výuce širokého spektra biochemických disciplín především pro studenty biochemie, chemie a biologie v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Hlavním cílem je poskytnout studentům biochemie pevné základy v teoretických znalostech a metodických dovednostech, umožňující úspěšné uplatnění absolventů v základním a aplikovaném výzkumu, stejně jako v diagnostických laboratořích.

Vyjma standardních zdrojů financování se Ústav biochemie podílí jako řešitelské pracoviště na celé řadě grantových projektů umožňujících, aby pedagogická a vědecko-výzkumná činnost jeho pracovníků dosahovala co nejkvalitnějších výsledků. Výzkumné aktivity v rámci Ústavu biochemie se soustředí na výzkum v oblastech zahrnující molekulární fyziologii a patologii onemocnění u živočichů a rostlin, environmentální mikrobiologii, glykobiochemii nebo zavádění inovativních bioanalytických přístupů.

40

zaměstnanců

50

doktorandů

>1111

absolventů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info