Servisní analýzy

Nabízíme analýzy mikrobiálních komunit

Pomocí technologií sekvenací nové generace (NGS) nabízíme komplexní služby v oblasti charakterizace společenstev bakterií a hub ve vzorcích ze zdravotnictví, zemědělství, průmyslu a přírody.

Bez popisku

Proč analyzovat mikrobiom?

Přítomnost a struktura mikrobiální osídlení má zpravidla zásadní vliv na chování daného ekosystému.

  • Chcete znát vliv aplikace biostimulantů nebo Vás zajímá biologická aktivita v půdě reprezentovaná množstvím a diverzitou mikroorganismů?
  • Zajímá Vás efektivita biologických procesů během kvašení nebo třeba čištění odpadních vod?
  • Potřebuje sledovat změny mikrobiomu po aplikaci probiotik nebo antibakteriálních preparátů?

V případě dotazů anebo zájmu nás neváhejte kontaktovat!

Jsme flexibilní a nabízíme služby na míru Vaším požadavkům. Jestli si nevyberete z nabízených služeb, ozvěte se nám. Ke každé analýze přistupujeme individuálně a aplikujeme odpovídající metodiku k dosažení optimálních výsledků.

Bez popisku
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Vedoucí laboratoře Molekulární patologie


telefon: 549 49 5602
e‑mail:

Mezi naše služby patří:

Metagenomika

Zjistíme relativní složení mikrobiálních společenstev u širokého spektra vzorků bez nutnosti kultivace.

Při analýze mikroorganismů jsme díky technologiím NGS schopni eliminovat tradiční krok kultivace, čímž se zvyšuje pravděpodobnost identifikace těch organismů, které byly dříve považovány za nekultivovatelné. Metagenomika a její možnosti zaměřit se na všechny mikroorganismy žijící v určitém prostředí nám umožňují lépe pochopit ekologii, evoluci, rozmanitost a funkce mikrobiálního světa.

Počáteční cíl mnoha studií je často stejný: určit, které mikroby jsou přítomny, nebo (co bývá důležitější) které chybí. Jedním ze způsobů jak tyto informace získat je metagenomický přístup nazývaný "barcoding", který je založen na sekvenaci jednoho určitého genu napříč organismy ve vzorku. Například genu 16s rRNA, který kóduje malou podjednotku (SSU) ribozomu u prokaryot, jako jsou bakterie a archea. Nabízíme také sekvenování genů ITS a mcrA, díky kterým získate nejlepší přehled o houbách a metanogenních archea.

V rámci analýz bakterií nabízíme analýzu dvou oblastí 16S rRNA. Oblast V4 vycházející z EMP se hodí k analýze širokého spektra environmentálních vzorků, zatímco oblast V1-V2 je vhodná k analýze například lidských biopsií.

Krom amplikonového sekvenování typu "barcoding" nabízíme také shotgun přístup, který na rozdíl od sekvenování celých organismů a cílení na jednotlivé geny všech organismů, cílí na všechny geny VŠECH organismů nalezených v daném vzorku.

Genomika (Whole Genome Sequencing)

Osekvenujeme kompletní genovou informaci jednotlivých bakterií a sestavíme jejich genom a rezistom.

Jednou z klíčových výhod volby sekvenování celého genomu (WGS) oproti metodám cíleného sekvenování je, že WGS umožňuje výzkumníkům komplexní pohled na daný genom. Dnešní metody sekvenování WGS umožňují v rámci genomu odhalit jednobázové rozdíly. Sekvenování celého genomu tak nabízí jedinečný pohled a umožňuje klasifikaci bakterií, hub anebo archeí v rámci jednotlivých kmenů. 

Transkriptomika

Pro funkční analýzu aktivit jednotlivých bakterií nabízíme analýzu transkriptomu včetně bioinformatického vyhodnocení.

Některé sekvenační metody jsou sice schopny určit, které geny jsou v určitém organismu přítomny, ale často nestačí znát pouze identitu těchto genů, aniž bychom znali také úroveň jejich exprese. V tom spočívá hodnota sekvenování celého transkriptomu.

Hlavní rozdíl mezi strategiemi sekvenování DNA a sekvenováním RNA tedy spočívá v míře variability, kterou je každá metoda schopna odhalit. Metody sekvenování DNA (shotgun nebo barcoding) jsou zaměřeny na "přítomnost" nebo "absenci". Sekvenování transkriptomu však umožňuje výzkumníkům měřit úrovně exprese jednotlivých genů a jejich variant za různých podmínek.

Bioinformatické analýzy

Metody NGS jsou schopny generovat obrovské množství dat, které nemusí být úplně jednoduché vyhodnotit a vyvodit z nich relevantní závěry. Nabízíme proto i zpracování dat získaných různými sekvenačními technikami tak, aby výsledkům porozuměl i laik.

Mezi naše nabízené bioinformatické analýzy patří:

  • profilování mikrobiálních společenstev
  • taxonomické zařazení
  • de novo sestavení genomu
  • analýza genové exprese v rámci RNA-seq
Shuangbin Xu, Li Zhan, Wenli Tang, Qianwen Wang, Zehan Dai, Lang Zhou, Tingze Feng, Meijun Chen, Tianzhi Wu, Erqiang Hu, Guangchuang Yu, MicrobiotaProcess: A comprehensive R package for deep mining microbiome, doi.org/10.1016/j.xinn.2023.100388.

Konzultace

Nabízíme konzultace ohledně metagenomických a transkriptomických analýz a technologií sekvenací nové generace. Pomůžeme s designem experimentu, praktickými dovednostmi anebo s vyhodnocením naměřených dat.

Naši partneři a zkušenosti:

  • Dlouhodobě spolupracujeme s Mikrobiologickou sekcí ÚEB PřF MU na analýzách extremofilů, s Lékařskou fakultou MU a FN Brno na analýzách lidských biopsií.
  • Dále provádíme analýzy například pro Výzkumný ústav rostlinné výroby, Mendelovu univerzitu a BOKU.

Fotogalerie

Izolace RNA
Illumina MiniSeq

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info