Vedení a organizační struktura ústavu

Vedení ústavu

 • Ředitel ústavu: prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.
 • Zástupce ředitele ústavu: doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
 • Zástupce ředitele pro věci pedagogické: RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.
 • Zástupce ředitele pro vnější vztahy a projekty: prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
 • Tajemnice ústavu: RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.

Garanti studia

 • bakalářský studijní program Biochemie – doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
 • magisterský studijní program Biochemie – prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.
 • magisterský studijní program Biotechnologie – doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
 • magisterský studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – bioanalytik – prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
 • doktorský studijní program Biochemie – prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
 • doktorský studijní program Bioanalytická chemie – prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

Rada ústavu

 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
 • RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.
 • prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
 • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
 • doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
 • doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
 • prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Zápisy ze zasedání Rady Ústavu biochemie jsou dostupné v ISu:

Zápisy ze zasedání

Zaměstnanci ústavu


Doktorští studenti

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info