Bakalářské studium

 

Podat přihlášku

Studijní program Biochemie

Základní biochemické praktikum
 • Program je koncipován pro získání širokého základu teoretických znalostí i praktických dovedností založených na soudobém vědeckém poznání.
 • Studium bakalářského studijního programu Biochemie u nás pokrývá celou řadu oblastí s aktuálními tématy:
  • molekulární podstata mikrobiologie,
  • složení a metabolismus u rostlin a živočichů,
  • molekulární podstata zdraví a nemocí člověka,
  • výživa a zdravé potraviny,
  • molekulární podstata ochrany rostlin před stresem a patogeny,
  • vývoj nových metod v oblasti bioanalytiky,
  • biotechnologie a její aplikace v praxi,
  • struktura a aktivita biomolekul in silico - bioinformatika.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností ohledně studia anebo přijímacího řízení neváhejte kontaktovat naši tajemnici a pedagogickou zástupkyni!

RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.

pedagogická zástupkyně ÚBCH

telefon: 549 49 3224
e‑mail:

Studijní plány ~ Specializace

Program se dělí na čtyři specializace: Biochemie, Aplikovaná biochemie a biotechnologie, Bioanalytik a Bioinformatika. Každá z těchto specializací profiluje studenta podle jeho preferencí v rámci výše uvedených témat.

Biochemie

Studium poskytuje široký odborný základ biochemického oboru se zaměřením od mikroorganismů až po člověka. V rámci studia získáte vhodný základ využitelný v rámci všech navazujících magisterských studijních programů na Ústavu biochemie.

Aplikovaná biochemie a biotechnologie

Připravuje studenty pro praktické biotechnologické procesy - využívání mikroorganismů a biomolekul k výrobě potravin nebo léčiv. Poskytuje vhodný základ pro pokračování v profesně zaměřeném magisterském programu Biotechnologie.

Bioanalytik

Specializace směřuje především do oblasti klinické diagnostiky a biochemické analytiky a poskytuje dostatečný základ do navazujícího magisterského programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Bioanalytik, jehož absolventi získávají kvalifikaci pro práci ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních.

Bioinformatika

Specializace, která překlenuje biochemii, biologii a zpracování dat získaných v jejich rámci. Dnešní experimentální metody jsou natolik pokročilé, že velkou výzvou je správná interpretace získaných dat tak. Bioinformatika je dnes nezbytnou součástí vědecké práce v oblasti věd o živé přírodě.

Co se u nás naučíte?

 • pochopit molekulární podstatu biologických procesů (složení organismů, přeměnu hmoty a energie, logické souvislosti mezi pochody v buňce i organismu)
 • porozumět regulacím metabolismu a buněčným signalizacím
 • aplikovat hlubší znalosti v obecné biologii, mikrobiologii, fyziologii a molekulární biologii
 • umět popsat vztah mezi strukturou a funkcí molekul
 • chápat molekulární podstatu fyziologických a patologických procesů
 • využít aplikační potenciál biochemie a biotechnologie
 • prakticky se seznámíte s nejmodernějšími bioinformatickými přístupy a experimentálními metodami
 • získáte praktické dovednosti při zpracovávání bakalářské práce v laboratoři
 • budete umět samostatně řešit vědecký problém, vyhodnotit vlastní dosažené výsledky a aktivně je prezentovat v českém i anglickém jazyce

Jaké předměty během studia budete absolvovat?

Během studia absolvujete odborné přednášky a následně semináře a laboratorní cvičení. V celém programu Biochemie klademe důraz na praktické znalosti i dovednosti, proto i bakalářské práce na našem ústavu jsou vždy praktické!

Během studia vás čekají tři skupiny předmětů:

 • Povinné – např. Klinická biochemie, Molekulární biologie, Buněčné signalizace
 • Povinně volitelné – vybíráte si předměty z širší nabídky
 • Volitelné – výběr jakéhokoliv předmětu z celé nabídky předmětů MU

Nabídku povinných a povinně volitelných předmětů jednotlivých specializací si můžete prohlédnout již nyní:

Biochemie


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Aplikovaná biochemie a biotechnologie


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Bioinformatika


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Bioanalytik


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Uplatnění absolventů

Širší základ umožňuje absolventům pružné přizpůsobení požadavkům daného pracoviště a zvládnutí metod a postupů tam užívaných. Mají předpoklady pro další vývoj a specializaci v oblasti svého konkrétního uplatnění.

Přijímací řízení

Pro všechny specializace je přijímací zkouškou pouze Test studijních předpokladů (TSP). Detaily k prominutí přijímací zkoušky.

Jedná se o univerzální přijímací zkouškou pro uchazeče o bakalářské studium na většině fakult Masarykovy univerzity. Pokud uchazeč podává přihlášky na více programů, test skládá jen jednou. Informace k TSP jsou zveřejněny na stránkách MUNI.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info