Středoškolská odborná činnost

 • Ústav biochemie vypisuje témata pro Středoškolskou odbornou činnost po konzultaci školitele se studentem.
 • Témata se týkají široké škály biochemicky zaměřených problematik, seznámit se s nimi můžete v záložce Náš výzkum.
 • Pokud jsi studentem střední školy nebo gymnázia, máš zájem o biochemické téma pro svou SOČ, neváhej a kontaktuj nás anebo vedoucího laboratoře, jehož téma Tě zaujalo.

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

Kontaktní osoba pro SOČ na Ústavu biochemie

telefon: 549 49 3957
e‑mail:

Spolupráce s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu (JCMM)

Ústav biochemie nabízí motivovaným studentům středních škol a gymnázií vypracování SOČ také v rámci projektů a ve spolupráci s JCMM, které podporuje studenty nejen se zájmen o biochemii. Během této spolupráce vznikla i práce Martina Ošmery z Gymnázia Židlochovice, která obstála v konkurenci ostatních prací a z 1. místa v okresním kole postoupila do krajského kola. Studentům, kteří uspějí se svou SOČ v krajském nebo celostátním kole, se otevírá možnost studia na Ústavu biochemie PřF MU a prominutí přijímací zkoušky.

Příklady témat SOČ realizovaných v minulých letech:

 • Sledování hladiny equolu v mléčných potravinách
 • Vliv odběru vzorku na variabilitu orálního mikrobiomu
 • Stanovení equolu a sójových fytoestrogenů v potravinách
 • Sledování množství isoflavonů v jogurtech z konvenční produkce
 • Identifikace dominantního druhu acidofilní bakterie v Hromnickém jezeru
 • Produkce rekombinantního proteinu v bioreaktoru
 • Vztah karbonické anhydrázy 9 ke klinickopatologickým charakteristikám a hypoxii u renálního karcinomu

Nedávná témata SOČ vedená na našem ústavu ve spolupráci s JCMM

Funkční charakterizace Lipid Transfer Proteinů rostlin a jejich role v imunitní odpovědi

Lipid Transfer Proteiny (LTP) jsou malé sekretované proteiny, které se nacházejí výhradně u rostlin. Z hlediska své biologické aktivity LTPs hrají v rostlinách klíčovou, avšak většinou nejasnou roli ve strukturálních změnách struktury buněčných stěn během růstu a vývoje rostlin. Dále byla popsána jejich významná role v rámci rostlinné imunitní reakce a následné indukce systémové rezistence proti patogenům.

Cíle práce:

 • Heterologní exprese proteinů v systému kvasinky P. pastoris
 • Funkční charakterizace exprimovaných LTPs
 • Otestovat schopnost exprimovaných proteinů indukovat změny v buněčné stěně v rámci procesu nazývaného “cell wall loosening“.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info