Středoškolská odborná činnost

  • Ústav biochemie vypisuje témata pro Středoškolskou odbornou činnost po konzultaci školitele se studentem.
  • Témata se týkají široké škály biochemicky zaměřených problematik, seznámit se s nimi můžete v záložce Náš výzkum.
  • Pokud jsi studentem střední školy nebo gymnázia, máš zájem o biochemické téma pro svou SOČ, neváhej a kontaktuj nás anebo vedoucího laboratoře, jehož téma Tě zaujalo.

RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.

Tajemnice ústavu

telefon: 549 49 3224
e‑mail:

Spolupráce s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu (JCMM)

Ústav biochemie nabízí motivovaným studentům středních škol a gymnázií vypracování SOČ také v rámci projektů a ve spolupráci s JCMM, které podporuje studenty nejen se zájmen o biochemii. Během této spolupráce vznikla i práce Martina Ošmery z Gymnázia Židlochovice, která obstála v konkurenci ostatních prací a z 1. místa v okresním kole postoupila do krajského kola. Studentům, kteří uspějí se svou SOČ v krajském nebo celostátním kole, se otevírá možnost studia na Ústavu biochemie PřF MU a prominutí přijímací zkoušky.

Příklady témat SOČ realizovaných v minulých letech:

  • Sledování hladiny equolu v mléčných potravinách
  • Vliv odběru vzorku na variabilitu orálního mikrobiomu
  • Stanovení equolu a sójových fytoestrogenů v potravinách
  • Sledování množství isoflavonů v jogurtech z konvenční produkce
  • Identifikace dominantního druhu acidofilní bakterie v Hromnickém jezeru
  • Produkce rekombinantního proteinu v bioreaktoru
  • Vztah karbonické anhydrázy 9 ke klinickopatologickým charakteristikám a hypoxii u renálního karcinomu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info