Přednášky pro střední školy

Středním školám nabízíme realizaci přednášek našich akademických pracovníků.
Vyberte si z nabízených přednášek a kontaktujte nás.

Rádi vás navštívíme! 

RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.

Tajemnice ústavu

telefon: 549 49 3224
e‑mail:

Moderní bioanalytické metody pro detekci environmentálně a klinicky významných látek

Citlivá detekce látek znečišťujících životní prostředí, patogenů a rakovinných markerů je nezbytná pro zajištění zdraví a vysoké kvality života. Přednáška představí význam detekce jednotlivých analytů a metody, které jsou k ní v současné době používány. Velký důraz bude kladen především na imunochemické metody, které nacházejí uplatnění jak ve formě klinických analyzátorů v nemocnicích, tak i ve formě imunochromatografických proužků pro domácí samotestování. Kromě toho budou představeny také nové trendy, jako je například využití různých druhů nanomateriálů pro zlepšení parametrů detekčních přístupů.

Přednáší: Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

Biosenzory: od glukózy k nanobiotechnologiím

Biosensory reprezentují moderní bioanalytické nástroje pro rychlou, ekonomickou a uživatelsky přívětivou analýzu biomolekul mimo laboratoř, klidně i v domácím prostředí. Nejznámějším příkladem je glukometr – enzymová elektroda s imobilizovanou glukosaoxidasou pro rychlé stanovení hladiny glukosy v krvi, ať už jednorázově nebo v rámci dlouhodobého monitorování. Imunosensory se využívají pro stanovení biomarkerů v klinické praxi, detekci patogenů a nebo jako těhotenský test. Buněčné sensory na čipu integrují buněčnou kulturu, která reprezentuje modelový systém pro testování léčiv a detailní pochopení podstaty onemocnění – "srdce na čipu". V poslední době se pak vlastnosti biosensorů daří významně zlepšovat začleněním nanočástic a jiných nanomateriálů pro zlepšení citlivosti a miniaturizaci celého zařízení.

Přednáší: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info