Doktorské studium

V současnosti nabízíme dva doktorské studijní programy:

Biochemii a Bioanalytickou chemii. Oba tyto programy nabízí moderní instrumentaci, zkušený akademický personál a unikátní příležitosti pro zapojení studentů v realizovaných výzkumných projektech v rámci Ústavu biochemie a spolupracujících pracovišť. 

Biochemie

Studenti jsou zapojeni zejména ve výzkumných aktivitách týkajících se metabolických a regulačních procesů u bakterií, hub a vyšších rostlin, anebo v různých biochemických aspektech lidské patogeneze.

Biochemie vyniká především interdisciplinaritou a širokou oblastí zájmu. Tradiční biochemické přístupy jsou kombinovány s metodikami různorodých vědeckých disciplín.

Bioanalytická chemie

Studenti se zapojují do výzkumných aktivit zabývajících se imunochemií, vývojem instrumentálních bioanalytických metod (především separace a biosenzory, ale také molekulárně biologické přístupy).

Bioanalytická chemie je dynamicky se vyvíjející obor zahrnující biochemické, biologické a analytické přístupy s důrazem na pokročilé zpracování experimentálních dat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info