Historie ústavu

Ústav biochemie v šedesátých letech 20. století

Biochemie patří mezi jeden z nejstarších oborů Přírodovědecké fakulty. První biochemický ústav, jako součást chemického oboru fakulty, vznikl v roce 1948 pod vedením prof. V. Morávka a od roku 1962 se vyčlenila samostatná katedra biochemie, od roku 2006 poté Ústav biochemie. Ve vedení se postupně vystřídali doc. L. Skurský, prof. L. Macholán, prof. V. Dadák, doc. P. Zbořil, prof. V. Mikeš a doc. M. Mandl. V současné době Ústav biochemie tvoří devět výzkumných týmů zajišťujících výuku a vědeckou výchovu studentů na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni.

doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Současný ředitel a vedoucí výzkumné skupiny Biosenzory. Zajímá se zejména o elektrochemické metody, mikroskopii atomárních sil a biosenzory.

doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

Ředitel v letech 2007 až 2019. Hlavní oblastí zájmu jsou chemolitotrofní mikroorganismy a bioloužení. Mimo jiné garant programu Biotechnologie.

prof. RNDr. Vladimír Mikeš, CSc.

Ředitel v letech 1997 až 2007. Pracoval na houbách jako rostlinných patogenech zajímal se o metabolismus dusíku mikroorganismů.

doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.

Ředitel v letech 1990 až 1997. Zajímal se o fluorescenční metody a pracoval s Keilin-Hartreeho preparáty srdečních mitochondrií.

prof. RNDr. Vladimír Dadák, DrSc.

Ředitel v letech 1973 až 1990. Zkoumal přírodní antibiotika, rozpojovače respirace, produkci ATP, oxidační fosforylace a derivát kumarinu ostruthin.

prof. RNDr. Lumír Macholán, DrSc.

Zastupující ředitel v letech 1968 až 1969. Pracoval na syntéze labilních ketoaminokyselin a inhibici diaminoxidázy. Dále vyvíjel enzymové biosenzory s kyslíkovým článkem. Mimo jiné entomolog.

prof. RNDr. Ladislav Skurský, CSc.

Ředitelem v letech 1962 až 1973. Pracoval na syntéze aminoketokyselin, derivátů ornithinu a lysinu. Také zkoumal syntézu alkaloidů a funkci alkoholdehydrogenázy.

prof. RNDr. et PhMr. Vladimír Morávek

Zakladatel Ústavu biochemie a první český profesor biochemie. Ředitelem v letech 1950 až 1962. Zajímal se o změny složení séra jako indikátoru neoplazie.

 • 2021

  Náš první zahraniční odborný asistent Hans-Heiner Gorris.

 • 2020

  Nový profesně orientovaný magisterský program Biotechnologie.

 • 2019

  Ústav získal dva nové odborné asistenty Kateřinu Dadákovou, a Zdenka Farku.

 • 2012–2014

  Ústav zaštítil vznik projektu BiochemNet zaměřeného na kooperaci v rámci biomedicínského výzkumu.

 • 2007

  Ústav biochemie se přestěhoval do Univerzitního kampusu v Bohunicích do budovy C05.

 • 1988

  Martin Mandl se z Bratislavy přesunul na náš ústav s výzkumem chemolitotrofních mikroorganismů.

 • 1981

  Ústav biochemie získal dalšího vědce, a to Igora Kučeru.

 • 1974

  Vladimír Mikeš začal svou kariéru na Ústavu biochemie.

 • 1964

  Petr Zbořil se připojil na Ústav biochemie jako odborný asistent.

 • 1962

  1. září se ústav osamostatnil od Ústavu organické chemie a stal se samostatnou institucí pod taktovkou Ladislava Skurského.

 • 1952–1954

  Ústav se postupně rozšířil o organický chemika Ladislava Skurského a chemiky Vladimíra Dadáka a Lumíra Macholána.

 • 1950

  prof. Vladimír Morávek formálně zakládá Ústav biochemie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info