Novinky

Střípky z Dne otevřených dveří 2024

Přes 1000 studentů letos zavítalo na Dny otevřených dveří Přírodovědecké fakulty MU, které se konaly v sobotu 27. ledna a v úterý 30. ledna v Univerzitním kampusu v Bohunicích a v areálu na Kotlářské. Dveře našeho ústavu byly samořejmě taky otevřeny!

6. 2. 2024

Bez popisku

Úvodní přednášky o fakultě, studijních programech a studiu na Přírodovědecké fakultě MU se zhostili děkan PřF, Tomáš Kašparovský. Proděkanka Markéta Munzarová pak pohovořila o podrobnostech k přijímacímu řízení. Představení studia Biochemie se ujmula tajemnice ústavu a pedagogická zástupkyně Jitka Kašparovská, kterou posléze doplnil představením vědeckých témat na Ústavu biochemie zástupce ředitele Martin Mandl.

Po přednášce měli uchazeči možnost jít na prohlídku Národního centra pro výzkum biomolekul (NCBR), Ústavu biochemie a Středoevropského technologického institutu (CEITEC). Na prohlídce se zájemci seznámili např. s kryoelektronovou mikroskopií, nukleární magnetickou rezonancí, imunosenzory a pokročilými technikami kultivací v bioreaktorech.

Děkujeme za Vás zájem a těšíme se na Vás zase příští rok!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info