Akademie PřF pro SŠ

Ve školním roce 2018/19 proběhl na Přírodovědecké fakultě MU ve spolupráci s Bioskopem (vědecké výukové centrum MU) pilotní ročník Akademie PřF pro středoškolské studenty. Studenti měli ojedinělou možnost seznámení se s ústavy PřF MU včetně Ústavu biochemie a biochemií jako takovou.

V rámci našeho setkání se pokusíme vás uvést do základů fungování živých organismů, seznámíte se se základními oblastmi biochemického výzkumu a používanými metodami a zkusíte si, jaké je to být “biovědcem”. Těšíme se na vás !

Co vše na Ústavu biochemie PřF studenti absolvovali?

 • Popularizační přednáška
 • Biochemické kino
 • Experimenty v laboratoři na téma:
  • Fotosyntéza, Hillova reakce
  • Stanovení glukózy biosensory
  • Stanovení dusitanů v uzeninách
  • Produkce biomasy pro biotechnologické procesy
  • Mikroskopování, barvení podle Grama

Biochemie je obor, který nám pomáhá odkrývat tajemství života. Vzhledem k rozmanitosti živých systémů se biochemie uplatňuje v mnoha sférách života a snaží se odpovědět na základní otázku, jak tisíce různých biomolekul určují vlastnosti živých organismů. Znalost biochemických principů nám umožňuje kriticky hodnotit informace z různých oblastí života jako jsou zdraví, výživa nebo výroba potravin, léčiv a dalších produktů s využitím biotechnologických procesů. Biochemici například pomáhají lékařům určit správnou diagnózu, nebo mohou poradit při vybírání toho, co je dobré jíst, abychom byli zdraví. Také jsou schopni vyvinout biologicky šetrnou ochranu rostlin proti škůdcům. Témat, kde se poznání toho, jak je život na své základní úrovni zajímavý, je celá řada - například hledání příčin nemocí a hledání vhodných léků, sledování přeměn živin jak u rostlin, tak u živočichů, anebo “programování” mikroorganismů pro určité úkoly.

Konání dalších ročníků je prozatím pozastaveno, ale v případě zájmu o účast na Akademii PřF na Ústavu biochemie nás kontaktujte.

RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.

Tajemnice ústavu

telefon: 549 49 3224
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info