Novinky

Zdeněk Farka byl jmenován docentem Biochemie

Ústav biochemie s radostí gratuluje Zdeňkovi Farkovi k získání habilitace v oboru Biochemie! V refektáři augustiniánského opatství na Mendlově náměstí obdržel jmenovací dekret od rektora Martina Bareše.

26. 5. 2023

Bez popisku

Jmenovací dekrety předal novým docentům rektor MU Martin Bareš. „Děkuji za představení nově habilitovaných docentů. S radostí jsem zaznamenal, jakého množství vědních oborů se jejich práce dotýká a jak velkou míru autonomie má univerzita v tom, kolik může pěstovat vědních oborů. Nyní bych ještě doporučil vystoupit z komfortních zón přednáškových místností a laboratoří a obrátit se k veřejnosti. Tak, abychom ukázali, že univerzity koncentrují lidské kapacity, které jsou schopny ovlivňovat společnost, zlepšovat kvalitu života a že takzvaná třetí, společenská role univerzity, není jen prázdným výrazem,“ uvedl v úvodním slově rektor Bareš.

Zdeněk Farka se habilitoval v oboru Biochemie. Specializuje se na oblast bioafinitních a biokatalytických sensorů, především imunosensorů. V habilitační práci věnuje biosensorům založeným na nanočásticích, a to především s využitím foton-upkonverzních nanočástic v imunostanoveních. Rozvíjí jednak metodickou stránku provádění biosensorových analýz, tak i aplikační využití připravených biosensorů pro stanovení klinicky významných molekul či škodlivých agens jako jsou viry, bakterie či toxiny. Výsledky výzkumu docenta Farky jsou významným vědeckým přínosem a mají velký potenciál pro použitelnost v rutinní analýze v oblasti klinické laboratorní praxe a monitorování.

Více o doc. Farkovi a jeho výzkumu se dozvíte na stránkách jeho výzkumné skupiny:

Imunostanovení a nanosenzory


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info