Novinky

Přednáška pro odbornou veřejnost | Danuše Tarkowská

Srdečně Vás zveme na přednášku pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení Mgr. Danuše Tarkowské, Ph.D., z Laboratoře růstových regulátorů Palackého univerzity a Ústavu experimentální botaniky AV ČR v.v.i.

Přednáška se koná 29. února od 12:00 hodin v posluchárně B11/205.

11. 1. 2024

Laboratoř růstových regulátorů, společné pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

DANUŠE TARKOWSKÁ | JAK NAJÍT JEHLU V KUPCE SENA – ULTRASTOPOVÁ ANALÝZA BIOLOGICKY VÝZNAMNÝCH LÁTEK

Abstrakt
Od roku 1665, kdy byl britským polyhistorem Robertem Hookem (1635–1703) poprvé zkonstruován mikroskop, víme, že základní stavební a funkční jednotkou živé hmoty je buňka. Podle dodnes platné teorie zavedené roku 1838 (M.J. Schleiden a T. Schwann) je každý organismus tvořen jednou nebo více buňkami, které s okolím vyměňují hmotu a energii a pocházejí z jiných (mateřských) buněk, od nichž získaly genetickou informaci. Tyto buňky používají pro svou mezibuněčnou komunikaci chemické sloučeniny, tzv. chemické posly, které podle jejich struktury dělíme do různých skupin. Chemické posly si každá buňka syntetizuje de novo a každou jejich skupinu v různých množstvích. Některé vznikají a plní v buňkách svou funkci jen v koncentracích < 1 ppm (1 µg/g). To je koncentrační oblast označovaná jako stopová, popř. ultrastopováanalýza takových látek je pak nazývána stopovou, popř. ultrastopovou. Abychom co nejhlouběji pochopili význam, dosah a nejmenší detaily sítě mezibuněčné komunikace, potřebujeme hledat nástroje, jak i tyto stopové chemické posly jako její nezanedbatelné funkční jednotky, detekovat.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info