Novinky

Naši absolventi úspěli v projektu Ph.D. Talent

Anna, Linda a Alan – tři naši absolventi, kteří pokračují v doktorském studiu na Přírodovědecké fakultě MU byli oceněni v soutěži Ph.D. Talent pořádané JCMM pod záštitou města Brna. Gratulujeme!

23. 3. 2023

JCMM Brno

Brno znovu podpořilo mladé vědce. Z celkem 25 oceněných je 18 z Masarykovy univerzity, z toho 13 z Přírodovědecké fakulty a z toho 3 jsou naši absolventi. 

Při oficiálním předávání ocenění hovořil Martin Toul, jeden z PhD. talentů roku 2018, mimojiné absolvent Biochemie: "Bylo možné se soustředit jen na vědu,“ popsal. Jeho výzkum zaměřený na možnosti proteinu stafylokinázy v kardiovaskulární medicíně má pokračovatele i mezi nynějšími Ph.D. talenty z Přírodovědecké fakulty – Lindou Kašiarovou a Alanem Strungou. „Přál bych jim, aby se dokázali nedívat na vědu jen jako na práci, nebáli se experimentovat a mohli působit v motivujícím prostředí,“ vzkázal svým nástupcům Martin Toul.

Lindě, Anně a Alanovi srdečně gratulujeme!

Anna Sobotková, Strukturní virologie, CEITEC,
absolventka Biotechnologie

Jako alternativa antibiotické léčby se nabízí fágová terapie, která využívá přirozené bakteriální viry (bakteriofágy). Projekt se zaměřuje na charakterizaci fágové infekce. Cílem je připravit geneticky modifikovaného fága pro sledování infekce pomocí fluorescenční mikroskopie, a také využití kryoelektronové mikroskopie pro strukturní studie fága.

Alan Strunga, Loschmidtovy laboratoře proteinového inženýrství, RECETOX,
absolvent Biochemie

Levným terapeutikem budoucnosti by v případě cévní mozkové příhody mohl být protein stafylokináza. Úkolem je pochopit, jak tento protein funguje, a hledat takové rekombinantní varianty, které by byly bezpečné a účinné pro použití v humánní medicíně.

Linda Kašiarová, Loschmidtovy laboratoře proteinového inženýrství, RECETOX,
absolventka Biotechnologie

Projekt je zaměřený na inženýrství stafylokinázy, které připraví cestu k získání nové generace účinných, vysoce selektivních a méně toxických trombolytik v kardiovaskulární medicíně.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info