Novinky

Ceny děkana 2023

Děkan Tomáš Kašparovský slavnostně předal ocenění nejlepším studentům Přírodovědecké fakulty MU. Všem oceněným blahopřejeme, zejména ale samozřejmě Dorotě Sklenárové a Petru Lapčíkovi z našeho ústavu!

7. 6. 2023

Zleva: Zdeněk Farka, Dorota Sklenárová, děkan Kašparovský, Petr Lapčík, Pavel Bouchal

„Na poli vědy platí snad ještě víc než kdekoliv jinde, že dobré příklady táhnou. A právě vy, dnes ocenění, jste skvělou motivací pro své mladší kolegy a také důkazem toho, že už v době studia lze uspět v mezinárodní konkurenci, aktivně se zapojit do publikační činnosti, prosadit se v prestižních impaktovaných časopisech nebo zaujmout svými vystoupeními na mezinárodních konferencích,“ uvedl ve svém projevu Tomáš Kašparovský.

Bc. Dorota Sklenárová

studentka magisterského studijního programu Biochemie

Dorota Sklenárová již od začátku působení na univerzitě projevovala velký zájem o studium i vědecké bádání a její výsledky jsou nadprůměrné. Data získaná během diplomové práce jí pomohla při přípravě publikace v impaktovaném časopise ‚Analytical Chemistry‘, kde byla druhou autorkou. V současné době studentka připravuje také další prvoautorskou publikaci. Je držitelkou Ceny Karla Štulíka za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie a čestného uznání v rámci Ceny Tasila Prnky za nejlepší přednášku na konferenci Nanocon 2022. Kromě vědecké práce se podílí na popularizaci vědy například v rámci Noci vědců nebo akce Biochemik Junior pro středoškoláky. Je autorkou článku a podcastu „Vášnivý včelař Mendel“ psaného k oslavám 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela. Zapojuje se do pedagogické praxe jako konzultantka bakalářských prací.

Mgr. Petr Lapčík, Ph.D.

absolvent doktorského studijního programu Biochemie

Petr Lapčík se v průběhu doktorského studia věnoval molekulárním interakcím podporujícím metastazování nádorů, které by bylo potenciálně možné terapeuticky ovlivnit. Prokázal schopnost samostatné vědecké práce při řešení závažných biologických a klinických otázek, která vedla k nadstandardním publikovaným výstupům. Výsledky shrnul v sérii velmi kvalitních původních vědeckých prací. Je prvním autorem prací publikovaných v impaktovaných časopisech Cancers i Proteomics a spoluautorem řady dalších článků v prestižních odborných médiích. Práci prezentoval na domácích i zahraničních odborných konferencích. Byl členem řešitelského projektu Ministerstva zdravotnictví ČR a Grantové agentury ČR a několika projektů specifického výzkumu.

Ceny děkana za letošní rok udělil celkem devíti laureátům v kategorii Nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu a jedenácti nadějným vědcům v kategorii Nejlepší student doktorského studijního programu. Zároveň také ocenil kolektiv sedmi vynikajících studentů doktorského a magisterských studijních programů. O zbylých laureátech se můžete dočíst na stránkách fakulty.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info